تبلیغات
کویـــر داغ - چارلی چاپلــــــــــین

کویـــر داغ

چارلی چاپلــــــــــین

 

چارلـــی چاپلــــــین به دخـــترش نوشت:

تاوقتی قلب عریــان کسی روندیدی بدنت روعریــان نکن

 هرگزچشماتــــوبرای کسی که معنی نگاهت رونمی فهمدگریــان مــکن.

قلبــــــتوخالی نگه دارواگه روزی خواستی کسی رودرقلبت جا دهی سعی کن فقط یه نفرباشه

 وبه اوبگو:توروکمترازخــــــداوبیشــــترازخودم دوســــت دارم

 زیرابه خدا  اعتـــــقاد وبه تونیــــــازدارم.

 [ یکشنبه 16 تیر 1392 ] [ 12:17 ب.ظ ] [ مهناز ] [ نظرات() ]